Betaalplan


Indien gewenst kan de eerste factuur in 3 termijnen worden voldaan. Voorwaarde is dat de rijopleiding langer duurt dan 4 maanden. Er wordt geen rente in rekening gebracht. Het factuurbedrag wordt daartoe in 3 gelijke delen opgesplitst. De eerste termijn dient 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan, de tweede termijn na 10 lesuren en de derde termijn na 20 lesuren. Eventuele vervolgfacturen kunnen niet in termijnen worden betaald. Voor alle openstaande factuurbedragen geldt dat ze voor het praktijkexamen dienen te zijn voldaan.