Betaalplan


Het betaalplan voorziet in de mogelijkheid om de factuur in termijnen te voldoen. Indien gewenst kan het lesgeld voor een lespakket in termijnen worden voldaan. Voorwaarde is dat de rijopleiding langer duurt dan 4 maanden. Er wordt geen rente in rekening gebracht. Het factuurbedrag wordt daartoe in 4, 5 of 6 gelijke delen opgesplitst. De eerste termijn dient 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, de vervolgtermijnen achtereenvolgens maandelijks. Het gehele factuurbedrag dient te zijn betaald voordat het praktijkexamen wordt afgenomen.