Ouders


Ouders, uw zoon of dochter heeft er naar uitgekeken en nu is het zover, hij/zij kan beginnen aan de rijopleiding. Zij gaan zich nu op een andere manier in het hedendaagse drukke verkeer begeven. Dat daar wel het een en ander bij komt kijken laat zich raden. Wellicht staat het u nog helder voor de geest hoe u destijds uw rijbewijs heeft verworven. In de tussentijd is er echter veel veranderd. Hieronder leest u hoe tegenwoordig de rijopleiding verloopt.

Start van de rijopleiding

Er wordt gestart met een proefles. Vaak een spannende gebeurtenis, want hier neemt uw zoon of dochter voor het eerst plaats achter het stuur.

Werkboek

Bijzonder voor deze opleiding is dat uw zoon of dochter voorafgaand aan en ter voorbereiding op zijn/haar les een aantal pagina’s uit zijn RIS-werkboek doorleest. Door het lezen heeft hij/zij al kennis gemaakt met het onderdeel dat tijdens de autorijles wordt ingeoefend. Dit heeft als pluspunt dat de uitleg in de auto sneller verloopt en meer tijd aan het feitelijk oefenen kan worden besteed.

Machtigen

Het is verplicht om de rijschool te machtigen voor het inplannen van een Tussentijdse Toets of een praktijkexamen. Dit moet uw zoon of dochter zelf doen via www.mijn.cbr.nl. Hier dient het nummer van de rijschool te worden ingevoerd: 8598F5

Theorie

Voor module 1 van de opleiding is nog geen theoretische kennis vereist. Vanaf module 2 is dat dringend gewenst. Voor de Tussentijdse Toets of het Praktijkexamen moet uw zoon of dochter in het bezit zijn van zijn theoriecertificaat. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van uw zoon of dochter zelf om het certificaat op tijd te behalen. Op het tabblad theorie vindt u informatie over de theorie.

Gezondheidsverklaring

De Gezondheidsverklaring bevat elf vragen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Het CBR heeft de Gezondheidsverklaring nodig om de geschiktheid om te rijden te kunnen beoordelen.

Zo spoedig mogelijk na aanvang van de rijopleiding dient de leerling zelf de Gezondheidsverklaring op de website van het CBR in te vullen. Het CBR brengt hiervoor kosten in rekening.

De gezondheidsverklaring bevat privacygevoelige vragen en dient daarom vanaf 1 november 2017 door de leerling zelf te worden aangevraagd. Wel is het noodzakelijk dat er, in voorkomend geval één van de gestelde vragen met ja moet worden beantwoord, overleg met de rijschool plaatsvindt waarin moet worden vastgesteld of met de opleiding kan worden aangevangen.

De lesauto

Er wordt gelest in een Renault Captur. De auto voldoet aan de huidige veiligheids- en milieunormen en heeft een comfortabel uitrustingsniveau. De auto wordt met regelmaat volgens schema fabrikant onderhouden. In de winter wordt op winterbanden gereden. Vanzelfsprekend zijn de auto, de bestuurder en de inzittenden verzekerd.

Algemene voorwaarden

De autorijschool is aangesloten bij VRB (Vereniging Rijschool Belang). De algemene voorwaarden zijn door de VRB opgesteld. Aanvullend is een huishoudelijk reglement van toepassing, waarin alle voor de autorijschool specifieke afspraken zijn opgenomen. De algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement kunt u hier inzien

Tot slot

Uw zoon of dochter wordt opgeleid tot een beginnend volgroeid bestuurder. Gedurende de opleiding laten we uw zoon of dochter voortdurend reflecteren op de manier waarop hij/zij invulling geeft aan het rijden, gedrag in het verkeer en het milieu verantwoord rijden. Daarmee hopen we te bereiken dat ook na het behalen van het rijbewijs uw zoon of dochter zich blijvend zal ontwikkelen tot uiteindelijk een volgroeid bestuurder. De sfeer waarin we de opleiding aanbieden is steeds ongedwongen, wel serieus aan de slag, consequent, maar altijd ruimte voor een praatje en een grapje.

Mocht u na het lezen  van deze informatie willen besluiten om uw zoon of dochter bij onze rijschool in te schrijven, dan stellen we dat bijzonder op prijs. U kunt daartoe hier klikken om naar de aanmeldpagina te gaan. Natuurlijk kunt ook contact opnemen om eerst persoonlijk kennis te maken.