Theorie

De praktische opleiding voor het rijbewijs verloopt veel makkelijker en prettiger als je de Theorie al beheerst. Start daarom tijdig met je opleiding.

Maak gebruik van de complete online theoriecursus van iTheorie voor de prijs van €69,- (inclusief 50 proefexamens!)

Of ga naar de webshop, daar kun je een keuze maken uit diverse mogelijkheden om de theorie eigen te maken.

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat uit drie onderdelen:

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen);
  • Een onderdeel over kennis (12 vragen);
  • Een onderdeel over inzicht (28 vragen).

Je slaagt voor het theorie-examen als:

  • Je tenminste 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning;
  • Je tenminste 10 vragen goed hebt (van de 12) van het onderdeel kennis.
  • Je tenminste 25 vragen goed hebt (van de 28) van het onderdeel inzicht.

Theorie-examen

Onderstaand vind je een beknopte weergave van wat er op het theorie-examen van je verwacht wordt. Hopelijk dragen de onderstaande artikelen bij aan een goede voorbereiding op je examen.

Gevaarherkenning

Het onderdeel gevaarherkenning is betrekkelijk nieuw en telt mee voor de uitslag van je theorie-examen. Het is de bedoeling dat je aangeeft wat in een bepaalde situatie verstandig is te doen. Bij de vragen over gevaarherkenning heb je de keuze uit de volgende antwoorden, waaruit je één keuze moet maken:

  • Remmen (dat wil zeggen flink snelheid verminderen of zelfs stoppen)
  • Gas loslaten (dat wil zeggen extra attent zijn en voorbereid zijn op een andere gedragskeuze)
  • Of niets (dat wil zeggen gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid).

Inzicht

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat er in de wet geregeld is, maar vooral wat er in een bepaalde situatie verstandig en veilig is om te doen.

Kennis

Uiteraard moet je ook de regels en borden/tekens in het verkeer kennen en deze kunnen toepassen.