Opfriscursus


De verkeersintensiteit stijgt nog ieder jaar en is veel hoger dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Hoe kan ik, gegeven deze toegenomen verkeersdrukte, veilig en verantwoord blijven deelnemen aan het verkeer? Dit is een vraag die veel oudere bestuurders zichzelf stellen. Ook worden steeds meer automobilisten zich meer bewust van zaken als milieu en kostenbesparing in relatie tot het autorijden. Het nieuwe rijden biedt dan uitkomst. Tot slot is er een groep mensen die wel in het bezit is van een rijbewijs, maar om redenen al geruime tijd niet meer achter het stuur heeft plaatsgenomen. Evident is dat er behoefte bestaat aan een vorm van rijbegeleiding. De opfriscursus voorziet hierin.

De opfriscursus biedt bijvoorbeeld in de volgende gevallen uitkomst:

  • Onzeker of angstig in het (huidige) verkeer
  • Moeite met bepaalde onderdelen in het verkeer
  • Al enige tijd geen auto gereden
  • Het nieuwe rijden onder de knie krijgen.

De opfriscursus is maatwerk. Een plan van aanpak en de pakketprijs worden in overleg gemaakt.