Privacy beleid

Privacyverklaring Leskundig Autorijschool Leemans

Leskundig Autorijschool Leemans is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door Leskundig Autorijschool Leemans verwerkt worden

Leskundig Autorijschool Leemans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld inschrijving/aanmelding of aanvraag proefles via deze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Leskundig Autorijschool Leemans uw persoonsgegevens

Leskundig Autorijschool Leemans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële belang van Leskundig Autorijschool Leemans.
 • U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (inschrijven) dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met Leskundig Autorijschool Leemans.
 • U door middel van de gevraagde persoonsgegevens een proefles aan te bieden van Leskundig Autorijschool Leemans.
 • Leskundig Autorijschool Leemans analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren omwille het gerechtvaardigd commerciële belang van Leskundig Autorijschool Leemans.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leskundig Autorijschool Leemans neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Leskundig Autorijschool Leemans tussen zit.

Hoe lang bewaart Leskundig Autorijschool Leemans uw persoonsgegevens

Leskundig Autorijschool Leemans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leskundig Autorijschool Leemans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Leskundig Autorijschool Leemans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Leskundig Autorijschool Leemans op haar website gebruikt

Leskundig Autorijschool Leemans gebruikt alleen functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Functionele cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de gebruikers. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Leskundig Autorijschool Leemans. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@leskundig.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.
Leskundig Autorijschool Leemans wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Leskundig Autorijschool Leemans de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt

Leskundig Autorijschool Leemans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mail@leskundig.nl

Contactgegevens

Leskundig Autorijschool Leemans is gevestigd aan koperwiek , 48, 3481 DK te Harmelen
Website: www.leskundig.nl
E-mailadres: mail@leskundig.nl
Telefoonnummer: 06-24596948